Obsah

 

Poskytovatel:            Ministerstvo pro místní rozvoj

Program:                    11708 - Podpora revitalizace území

Název akce:               Demolice RD č. p. 139

Identifikační číslo:  117D081000220

 

Dotace ve výši:         362 051,- Kč

 

mmr

 

Projekt „Demolice RD č. p. 139„ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

 

datum zveřejnění: 1. 6. 2018 13:51 hod.