Obsah

Rozpočet Košíky

Nedaňové
6,66 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 584 000 Kč
Upravený rozpočet 642 900 Kč
Skutečné plnění 859 088 Kč
Plnění 133,63 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv 324 000 337 900 420 508 124,45
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 150 000 195 000 272 692 139,84
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 80 000 80 000 127 281 159,10
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 30 000 30 000 26 188 87,29
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 0 0 680 0,00
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 200 0,00
Příjem z úroků 0 0 1 328 0,00
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku 0 0 211 0,00
Přijaté peněžité neinvestiční dary 0 0 10 000 0,00
Celkem 584 000 642 900 859 088 133,63
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2022

Staženo: 211x | 19.01.2022