Navigace

Obsah

Obec vznikla v polovině 17. století jako lánová ves, což znamená, že vznikla vyklučováním lesního porostu. Košíky patřily mezi obce, kterým byla pečeť a tím i samosprávný "status qou" přidělen v roce 1694, jak dokládají staré ověřené listiny. Obec založil hrabě Jan z Rottalu. Vesnice náležela až do roku 1848 k napajedelskému panství.

 

znak obce Košíky

 

Košíky měly vždy zemědělský a dobytkářský ráz, pěstovalo se ovoce a zřejmě tu kdysi zkoušeli pěstovat i vinnou révu. Nasvědčuje tomu alespoň obecní pečeť, obsahující motiv košíku s hrozny a košířem.

Kromě božích muk stojí v Košíkách mariánská kaple, vystavěná v roce 1888 na místo původní z roku 1780.

 

vlajka obce Košíky

 

Autor našich nových symbolů využil pečetního znamení, které pouze upravil do heraldické podoby a doplnil červenou růží, coby mariánským symbolem. Její barva spolu se stříbrným (napraporu bílým) podkladem, připomíná erbovní znaky hraběte z Rottalu v době vzniku pečetidla držitelů osady.

Tolik z historie a nyní ke znaku a praporu obce Košíky.

Autorem znaku a praporu obce Košíky je heraldik Miroslav Pavlů z Kelče.

Návrh znaku a praporu byl schválen na zasedání zastupitelstva obce Košíky dne 19.12.2000.

Poslanecká sněmovna usnesením č.283 ze dne 14. listopadu 2001 vyslovila souhlas s návrhem znaku a praporu obci Košíky.

usnesení poslanecké sněmovny č.283 ze dne 14. listopadu 2001