Navigace

Obsah

Rady a doporučení

Naleznete zde informace k přípravě na mimořádné události. 

 

Hejtmanství pro bezpečí občanů

V roce 2008 vydal Zlínský kraj ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje příručku s názvem "HEJTMANSTVÍ pro bezpečí občanů", která poskytuje ucelenou škálu rad a doporučení pro obyvatelstvo při řešení tísňových situací. Dozvíte se v ní rady jak postupovat v případě požáru nebo havárie s únikem nebezpečné látky, co dělat když uslyšíte sirénu, jak postupovat při evakuaci, jak poskytovat první pomoc a mnoho dalších informací.

Příručka byla distribuována ve velkém počtu na všechny obce ve Zlínském kraji tak, aby se dostali do všech domácností.

V případě zájmu nabízíme příručku ke stažení:  zlk_bezpeci_obcanu.pdf

 

 

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM    

V roce 2006 vydalo Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky sérii videoklipů.

 

Z oblasti požární prevence:

kamna.wmv                                                                                                                             

komíny.wmv 

požár v domě.wmv                                                                                                       

hlásič kouře.wmv 

vypalování trávy.wmv

Z oblasti prevence kriminality:

kapsáři.wmv

krádež auta.wmv

nález zavazadla.wmv

Z oblasti ochrany obyvatelstva

evakuační zavazadlo.wmv

improvizovaná ochrana.wmv

krizové situace v zahraničí.wmv 

varovný signál.wmv

Poskytování první předlékařské pomoci:

resuscitace.wmv

umělé dýchání.wmv

Další cenné rady při mimořádných událostech a prevenci před nimi:

LPG.wmv

opuštění domácnosti.wmv

propan.wmv

tisňové volání.wmv

dopravní nehoda.wmv