Navigace

Obsah

Projekty

aktuální:

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 715/03_16_047/CLLD_16_01

Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření III.

Název projektu CZ: Dětský klub a příměstské tábory II.

logo opz

__________________________________________________________________

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015384
Identifikace žádosti (Hash): QKgW5P
Zkrácený název projektu: Šablony MŠ Košíky  II
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: MŠ Košíky  - Šablony II. 

 

mšmt

 

 

ukončené:

 

Mateřská škola Košíky realizuje projekty:

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 126/03_16_047/CLLD_16_01_170

Název výzvy: Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví: Prorodinná opatření I

Název projektu CZ: Dětský klub a příměstské tábory Košíky

logo opz

__________________________________________________________________

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004595
Identifikace žádosti (Hash): 9a2MvP
Zkrácený název projektu: Šablony MŠ Košíky
Projekt
Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy: 02_16_022
Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu CZ: Šablony MŠ Košíky
Název projektu EN: Templates day-care center Košíky

 

mšmt

 

Za poskytnuté dotace děkujeme :-)