Navigace

Obsah

 

Český červený kříž


 


O zdravotní prevenci a povšechnou první pomoc pečuje na Košíkách Český červený kříž.

Byl založen 15. července 1971 jako přímý nástupce spolku samaritánů.
Jeho členové získávali zdravotnickou odbornost na různých kurzech a školeních pro zdravotníky ČČK.

Členové této organizace byli dárci krve a postarali se o proškolení prvních sedmi dobrovolných zdravotních sester, které poskytovaly první pomoc i při závažnějších úrazech.

V současné době tento spolek nepatří k nejaktivnějším v obci, pouze zajišťuje v některých letech Tříkrálovou sbírku.

 

český červený kříž