Navigace

Obsah

Český svaz zahrádkářů

Další velmi agilní zájmovou organizací na Košíkách je Český zahrádkářský a ovocnářský svaz. Ač byl založen až v roce 1965, má již v obci neodmyslitelnou tradici. K jeho založení v této malé horské obci vedla snaha provádět zahradnicko-ovocnářskou osvětu a v rámci této činnosti zušlechťovat úroveň ovocného stromoví. O povznesení ovocnářství se zde již skoro před sto lety zasloužil místní ředitel školy - tehdy řídící učitel - Ignác Raška. Ten na zdejší škole působil od počátku století až do roku 1926, kdy odešel do důchodu, který užíval na sousedních Jankovicích. Dle ústního podání pamětníků zřídil tento správce školy v humně nad školou ovocnou školku. V té pak učil starší žáky pěstovat a zušlechťovat ovocné stromky a štěpy. Každý ze školy vycházející chlapec pak dostal stromek, který si vysadil doma na zahradě. Ale nejen vycházející žáci prý i ostatní místní občané i občané ze sousedních Jankovic si přicházeli pro mladé naroubované stromky, které vysazovali na svých humnech.

 Místní organizace ČZOS byla založena 29 občany dne 21. února 1965 a jejím prvním předsedou byl Josef Remeš. V lednu 1974 zakoupila organizace od paní Františky Kočendové domek, které byl přebudován na klubovnu a dalšími stavebními úpravami zde vznikla sušárna ovoce, povidlárka a byla postavena i pec na pečení koláčků pro slavnostní příležitosti nejen pro členy svazu, ale i pro ostatní zájemce.

 Důležitou úlohu na slováckých dědinách hrály pálenice. Také na Košíkách měli od nepaměti svou pálenici. Když se pak na Košíky přistěhoval na odpočinek v roce 1924 správce jankovické farnosti Páter Cyril Bata, zbudoval na dolním konci obce při svém domku pěknou výkonnou destilárnu, v níž se pálila nejen dobrá slovácká slivovice, ale i borovička. Hlavním záměrem zřizovatele této pálenice bylo umožnit místnímu obyvatelstvu odbyt úrody ovoce, se kterým museli před tím jezdit na trh do Uherského Hradiště, Napajedel či Kroměříže.

Za druhé světové války pálenice zanikla a ČZOS na Košíkách usiloval po svém založení o její obnovu. Když pak 1. srpna 1975 byl předsedou svazu zvolen Josef Katrňák, čp. 64, jednání a znovuvybudování pálenice nabylo na obrátkách. Po usilovném jednání s ředitelstvím "SLOKO" v Uherském Hradišti bylo dne 18. února 1979 na výroční schůzi oznámeno, že je výstavba pálenice povolena. Výstavba se prováděla svépomocí za vydatného přispění všech občanů Košíků i členů svazu ze sousedních vesnic, aby měli výpalňu kvasu co nejblíže a také co nejdříve postavenou. K otevření nové pálenice došlo 9- listopadu 1984, kdy zde jako první pálil svůj kvas pan Josef Vlk z Košíků. První litr pálenky zařízením protekl v 16,30 hodin. K vlastnímu slavnostnímu otevření za účasti zástupců správy obcí Traplice, Jankovice a Košíky přišlo o dva dny později 11. listopadu 1984 ve 14.00 hodin. To již zde při pálení hrála i dechovka. Obsluhy v pálenici se ujali Stanislav Vitásek, jako vedoucí pracovního tria, a pak Otakar Fajtl a Josef Hučík, všichni z Košíků. Zásluhou této pracovní skupiny bylo v roce 1986/87 zpracováno ovoce na 33 648 1 pálenky a do státní pokladny odvedeno 1 595 712 Kčs. V sezóně roku 1989 se vypálilo 23 853 1 slivovice a státu se dostalo 1 218 361 Kčs.

 

otvírání pálenice