Navigace

Obsah

bílé karpaty

 

Operační program:    Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:    Obec Košíky
Název malého projektu:    Ty si v kroju, tož já taky
Kód výzvy:    1/FMP/11b/N
Kód žádosti o NFP:    CZ/FMP/11B/01/020
Hlavní přeshraniční partner:    Obec Nová Bošáca
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu:    1. 3. 2018

 

Popis projektu:    Projekt je zaměřen na posilování vzájemných vztahů obyvatel obou obcí. V jeho rámci proběhnou dvě kulturně-rekreační akce zaměřené na představení svátečních krojů obcí včetně praktických ukázek jejich oblékání doplněné vystoupením místních folklorních souborů. Akce proběhnou v obou obcích a budou ji připravovat členové projektového týmu z obou stran hranice. Dále bude posilováno zachování místních tradic prostřednictvím renovace a workshopů s ukázkami práce na rekonstruovaném tkalcovském stavu a nošení krojů pro občany obou zúčastněných obcí.

 

ZA POSKYTNUTOU DOTACI DĚKUJEME.