Obsah

Komunitní centrum Košíky nabízí občanům obce ve složitých životních situacích tyto služby:

  • Odborné sociální poradenství
  • Sociální terapeutické dílny
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V případě zájmu o poskytnutí některé z výše uvedených služeb nás kontaktujte:

 

Vedoucího komunitního centra:

Mgr. Ivana Charvátová, DiS.

tel.:

+420 721 412 505

mail:

komunita@oukosiky.cz

webové stránky:

http://117.oukosiky.cz/


irop cz rgb

Komunitní centrum Košíky
reg. č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002420

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, rekreačních aktivit, kulturních a vzdělávacích aktivit v obci Košíky a v jeho blízkém okolí tak, aby byly poskytovány služby a aktivity pro maximální možný počet klientů a návštěvníků prostřednictvím vzniku Komunitního centra Košíky.

Celkový rozpočet projektu: 1 153 219,37
Výše dotace: 1 037 897,43

Realizace projektu: 2017

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Webové stránky Komunitního centra ZDE

Fotogalerie