Obsah

Aktuality

datum

akce

popis

vstupné

9.4.2021

 

Otevření mš

Vážení rodiče,

od 12.dubna 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro předškolní děti a dále

pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

 

 • K účasti v mateřské škole je nutné testování dětí i zaměstnanců neinvazivními autogenními testy ( v přední části nosu), každé pondělí a čtvrtek.
 • Rodiče budou asistovat a pomáhat dítěti při testování.
 • Testování dětí se bude provádět bezprostředně po příchodu do školy
 • Prosíme tedy o včasný příchod, počítejte s tím, že se ve školce zdržíte v  rámci testování cca 30 minut.
 • Testování bude probíhat tzv.samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • K testování se může dostavit dítě, pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Dítě se nemusí testovat v mš, pokud doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2provedený na odběrovém místě, které nejsoustarší 48 hod.,a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly zdůvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu spozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.

 

Děti nemají povinnost nosit roušku v mateřské škole

 

Upozorňujeme, že osoby s příznaky  virového onemocnění nemohou do školy vstoupit (kašel,rýma,teplota, bolest v krku, ztráta chuti, čichu,...)

 

Doprovázející osoba musí mít zakryté dýchací cesty respirátorem.

 

Instruktážní video k testování přidáváme v odkazu

https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s

 

 

 

 

 

-

Zápis do ZŠ proběhne

od 6. 4. 2021 do 23. 4. 2021

více info v příloze.

ZÁPIS DO ZŠ

ZÁPIS DO ZŠ (15.86 kB)