Obsah

Organizace dne

06:50 - 09:30 • scházení dětí
• ranní hry dle volby
• didakticky cílené činnosti ve skupinách, individuálně
• ranní relaxační cvičení
• jazykové chvilky, smyslové hry
• individuální činnosti s dětmi se specifickými potřebami
• hygiena
• příprava na svačinu
• svačina
09:30 - 11:30 • pobyt venku
11:30 - 12:30 • hygiena
• příprava na oběd
• oběd
12:30 - 14:15 • příprava na odpočinek
• odpočinek
• náhradní aktivity
• logopedická péče
14:15 - 14:45 • hygiena
• příprava na svačinu
• svačina
14:45 - 15:30 • odpolední zájmová činnost

 

mš košíky