Obsah

Multifunkční budova Košíky 117 (web ZDE) začala být plánována po zjištění nedostatku prostor Místní knihovny, kdy ji začalo navštěvovat stále víc dospělých i dětských čtenářů a přestala tím stačit kapacita. Zásadní rekonstrukce včetně vypracování projektu byla zrealizována během 4 let.

V přízemí budovy se nachází bezbariérový prostor knihovny pro dospělé, s neustále aktualizovaným fondem, a útulným prostorem pro menší besedy a aktivity, autogramiády, formální i neformální posezení. Otevřeno každé úterý od 8:00 hodin do 19:00 hodin, po dohodě kdykoliv, kdy je přítomen knihovník.

Na prostory knihovny navazuje Obecní muzeum, kde je umístěna lokální sbírka krojů a předmětů zejména z darů místních občanů. V muzeu se nachází i tkalcovský stav a kolovraty, zájemci můžou pod dohledem správce muzea tuto činnost nejen shlédnout, ale i vyzkoušet.

V další místnosti muzea je vybudována Pekárna s pecí na dřevo. V této místnosti probíhají pravidelné kurzy kváskového vaření a pečení, ukázky pečení „jak to dělaly naše babičky“pro pro děti MŠ, ZŠ, příměstských táborů i běžné návštěvníky

Ve dvoře objektu, kde je pro děti umístěn hrací prvek a prostorná pergola je vstup do Učebny neformálního vzdělávání. Tato nabízí kurz 3D modelování a tisku na 3D tiskárně, dále pravidelné aktivity pro děti v oboru řemeslných technik a kurzů. Nepravidelně jsou do programu zařazeny workshopy a kurzy z různých oborů pro různé cílové skupiny.

V patře je situována knihovna pro dětské čtenáře, která nabízí bohatý fond pohádkových knížek, příběhů, encyklopedií i povinné literatury, otevřeno každý čtvrtek od 15 do 18 hodin, po dohodě kdykoliv, kdy je přítomen knihovník.

V prostorách I. patra dále probíhá Dětský klub, který je otevřen každý den školního vyučování od 15:00 hodin do 18:00 hodin. Pod dohledem pečlivě vybraných pečujících osob si účastníci mohou napsat domácí úkoly, tvořit, sportovat, vyrábět v dílně apod. Oblíbená činnost je i vaření, pečení, šití na stroji nebo péče o bylinkovou a zeleninovou zahrádku.

V objektu probíhá Komunitní práce, kurzy, workshopy, přednášky, k již úspěšně realizovaným patří kurzy šití Patchworku, Andělek, workshopy aranžování květin apod., velmi oblíbené jsou Jarní a Vánoční dílničky s vysokou návštěvností. Pro zájemce je možné nabídnout individuální kurzy práce na PC, v prostorách se konají i výstavy různého zaměření.

Každé pondělí a středu dopoledne je prostor k dispozici na cvičení rodičů s dětmi, večer cvičení pilátes a jógy. Čtvrtek dopoledne je vyhrazen pro rehabilitační cvičení.

Komunitní centrum dále pro zájemce poskytuje sociální služby: Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociálně terapeutické dílny a Občanskou poradnu.