Obsah

Myslivecké sdružení Jankovice - Košíky


 

Myslivecké sdružení na Košíkách oslavilo v roce 1995 své 70-ti leté působení. Tato organizace byla tedy založena v roce 1925 a posláním této zájmové organizace bylo a je pečovat spolu se správou zdejšího polesí o chov a zušlechtění lesní zvěře.

V čase založení i později museli členové tohoto sdružení spolu s lesníky a hajnými čelit aktivitě pytláků, kteří si tímto nezákonným způsobem, zejména v době nezaměstnanosti v 30-tých letech, částečně zajišťovali obživu pro své rodiny.

Za okupace našich zemí nacisty byla činnost sdružení utlumena. Členům byly odňaty zbraně a lovecká práce tím byla znemožněna. Hlavní náplní práce sdružení se stala péče o lovnou zvěř. Po válce byly členům zbraně vráceny, ale skoro nikdo nedostal svou někdejší vlastní zbraň.

S nástupem kolektivizace zemědělství se v zemědělské výrobě začalo užívat těžké mechanizace a chemických hnojiv a následek toho byl náhlý úbytek veškeré zvěře, proto dnes bude opět hlavní náplní práce myslivců starost o zvyšování jejího stavu.
V roce 1962 vyšel zákon o myslivosti a honební revíry museli mít nad 1000 hektarů. Proto se sloučily myslivecké společnosti z Traplic, Jankovic a Košíků. Toto nové sdružení zakoupilo pro společenskou činnost chatu za křižovatkou cest Traplice-Jankovice-Košíky nazvanou „Chata v Podlesí”. Chata slouží sdružení nejen jako klubovna, ale pořádají se zde i pro veřejnost společenské zábavy s nabídkou myslivecké kuchyně.

V roce 1993 se sloučené myslivecké sdružení opět rozdělilo, protože honební revíry již nemusely mít 1000 ha. Traplice zůstaly sami a Košíky se opět sdružily s Jankovicemi.
 

myslivci