Obsah

Usnesení č. 2/2009


 

Usnesení  č. 2 /2009
Z jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 23. 4. 2009 v Košíkách
 
Zastupitelstvo obce    s c h v a l u j e :
1.  Návrhovou komisi ve složení: p. Večeřa,Čagánek,Katrňák
-          ověřovatele zápisu : p. Kolečkáře,Tomaštíka
-          zapisovatele: p. Filípkovou
-          program jednání
 
Zastupitelstvo obce, na základě rozhodnutí MŽP o přidělení dotace na projekt „Rekultivace skládky Strž v k.ú. Košíky“:
2.   Schvaluje, aby byl projekt realizován a obec dotaci přijala.
3.    Schvaluje mandátní smlouvu mezi obcí Košíky a IPI v.o.s. a spolupráci s   uvedenou společností  při zajišťování řízení realizace a monitoringu projektu, čímž se rozumí zpracování zadávací dokumentace a organizace zadávacího řízení na výkon stavebního a technického dozoru a na zhotovitele stavby v rámci projektu a dále pak zajišťování správy žádosti o dotaci (monitoringu projektu)
4. V rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby souhlasí s oslovením následujících firem k podání nabídky:

Firma:
OKD, Rekultivace, a.s.
47676175
Sídlo
Havířov - Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ 73564
 
 
Firma:
Speciální stavby Most spol. s r.o.
41327225
Sídlo
Most, J. Suka 261/11, PSČ 43401
 
 
Firma:
EPS, s.r.o.
26295059
Sídlo
Kunovice, V Pastouškách 205, PSČ 68604
 
 
Firma:
TALPA - RPF, s.r.o.
64615391
Sídlo
Ostrava - Kunčičky, Holvekova 36, PSČ 71800
 
 
Firma:
RYBÁRIK, s.r.o.
25598643
Sídlo
Buchlovice č.p. 573, PSČ 68708