Navigace

Obsah

Učebna neformálního vzdělávání

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, a to prostřednictvím realizace rekonstrukce části objektu

č.p. 117 v centru obce Košíky za účelem výuky primárně dvou odborných kroužků - Rapid prototyping (3D tisk) a Řemeslné dílny v návaznosti na klíčové kompetence. Záměr projektu a stanovené cíle jsou tak plně v souladu s Operačním programem a danou výzvou.

 

Výstupy projektu nabyly následující podoby. První část výstupů představovala rekonstrukci části objektu Multifunkční budovy č.p. 117 v centru obce Košíky která je nově modernizována, uzpůsobena pro výuku příslušných odborných kroužků a jiných akcí, a především pak byla doplněna potřebným vybavením pro moderní výuku.

Podpořená učebna slouží pro účely výuky kroužků (předmětů), které jsou  navázány na klíčové kompetence IROP.

 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU