Obsah

Sbor pro občanské záležitosti

Stejně jako v předchozích letech sbor popřál našim spoluobčanům k

významným životním výročím a přivítal do života tyto občánky:

 

2013

 • 70. let - Pokorný Josef
 • 70. let - Hnátková Drahomíra
 • 75. let - Cibulka Michal
 • 80. let - Mařáková Anna
 • 80. let - Remešová Milada
 • 80. let - Ovsíková Františka
 • 80. let - Klement Antonín
 • 90. let - Jabůrková Ludmila
 • 90. let - Vításek Stanislav
 • 90. let - Vlková Anna
 • zlatá svatba - Františka a Miroslav Ovsíkovi
 • diamantová svatba - Božena a Josef Kaštánkovi
 • vítání občánků - Havlová Nela
 • vítání občánků - Vlková Nikol

 

2012

 • 70. let - Antonín Kaštánek
 • 70. let - Bohuslav Silný
 • 70. let - Irena Svobodníková
 • 75. let - Ludmila Škrabalová
 • 75. let - Jindřiška Fornálová
 • 75. let - Ludmila Fornálová
 • 80. let - Ludmila Rozsypalová
 • 85. let - Marie Bártová
 • 85. let - Marie Tesaříková
 • 90. let - Vlasta Pokorná
 • vítání občánků - Filip Fedor 

 

vítání občánků