Obsah

Rozpočet Košíky

Daňové
63,33 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 6 049 000 Kč
Upravený rozpočet 6 525 748 Kč
Skutečné plnění 8 167 756 Kč
Plnění 125,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjem z daně z přidané hodnoty 2 900 000 3 362 578 4 026 764 119,75
Příjem z daně z příjmů právnických osob 1 200 000 1 200 000 1 776 581 148,05
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci 1 000 000 1 000 000 1 145 608 114,56
Příjem z daně z nemovitých věcí 570 000 570 000 671 594 117,82
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 160 000 160 000 234 690 146,68
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně 70 000 84 170 84 170 100,00
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů 48 000 48 000 41 0,09
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky 45 000 45 000 105 591 234,65
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 41 000 41 000 45 600 111,22
Příjem z poplatku ze psů 10 000 10 000 12 100 121,00
Příjem ze správních poplatků 4 000 4 000 4 670 116,75
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu 1 000 1 000 2 723 272,30
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0 0 57 124 0,00
Příjem ze zrušených místních poplatků 0 0 500 0,00
Celkem 6 049 000 6 525 748 8 167 756 125,16
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2022

Staženo: 211x | 19.01.2022