Obsah

Rozpočet Košíky

Finanční transfery
7,17 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 96 000 Kč
Upravený rozpočet 925 099 Kč
Skutečné plnění 925 099 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 96 000 96 000 96 000 100,00
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 0 65 967 65 967 100,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 743 132 743 132 100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0 20 000 20 000 100,00
Celkem 96 000 925 099 925 099 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2022

Staženo: 211x | 19.01.2022