Obsah

Usnesení č.3/2010 z mimořádného jednání ZO Košíky konaného dne 1.7.2010

 

 

Z mimořádného jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 1.7.2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář, Filípková
- Ověřovatele zápisu: p.Čagánek, Jabůrek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
      2. Výsledek výběrového řízení na kanalizaci:
            Zastupitelstvo obce  Košíky v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb.
 
ROZHODLO
 
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče
Obchodní firma:
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Právní forma:
akciová společnost
Sídlo:
Jihlava, Na Hranici 14, PSČ 58601
IČ:
25183052
,
DIČ:
CZ25183052
 
Odůvodnění:
V zadávací dokumentaci, článek 18, byly zadavatelem uvedeny předpokládané/požadované termíny plnění veřejné zakázky s tím, že uchazeči uvedou v návrhu smlouvy o dílo počet kalendářních dnů realizace díla (dílčí hodnotící kritérium č.2). Uchazeč uvedl v návrhu SOD termín zahájení doby plnění 15.7.2010 (předpokládaný termín zahájení plnění stanovený zadavatelem), termín ukončení plnění 24.6.2011 a dobu realizace v délce 242 kalendářních dnů. Po přepočítání této hodnoty (doby realizace v kalendářních dnech) bylo hodnotící komisí zjištěno, že skutečná doba realizace je dle uchazečem uvedených termínů 344 kal. dnů a ne 242 kal. dnů, jak uvedl uchazeč. Uchazeč tak uvedl nepravdivý údaj, kterým výrazně zvýhodnil svoji nabídku a který má současně vliv na hodnocení a pořadí nabídek.
Dále, v návrhu SOD a v Krycím listu uvedl uchazeč nabídkovou cenu 28.064.225,- Kč bez DPH, 5.612.845,- Kč DPH a celkovou nabídkovou cenu 33.677.069,- Kč vč. DPH. Dle doloženého naceněného položkového rozpočtu je však nabídková cena 28.664.225,- Kč bez DPH, 5.732.845,- Kč DPH a celková nabídková cena 34.397.070,- Kč vč. DPH. Uchazeč má rozpor v nabídce , neboť v návrhu SOD a v Krycím listu uvedl nepravdivý údaj (jinou nabídkovou cenu), kterým výrazně zvýhodnil svoji nabídku a který má současně vliv na hodnocení a pořadí nabídek. Že se nejedná o početní chybu je zjevné ze skutečnosti, že rozdíly jsou ve všech jednotlivých částech nabídkové ceny, tj. v ceně bez DPH, v DPH i v ceně vč. DPH. Nabídka se tedy nedá hodnotit pro závažný rozpor v jednom z dílčích hodnotících kritérií.  
Hodnotící komise proto jednomyslně vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posuzování a hodnocení.
 
 Zastupitelstvo obce  Košíky na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
ROZHODLO
 
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb na veřejnou zakázku na stavební práce „Košíky kanalizace a KČOV“ takto :
 
Pořadí č. 1
Nabídka č.
10
Obchodní firma:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Sídlo:
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
26229455
 
Nabídka uchazeče měla nejvyšší užitnou hodnotu nabídky, tj.
87,84
bodů.
 
Pořadí č. 2
Nabídka č.
12
Obchodní firma:
CGM Czech a.s.
Sídlo:
Táborská 1148, 251 01 Říčany
Právní forma:
49973215
IČ:
CZ49973215
Užitná hodnota nabídky je
87,23
bodů.
 
 Pořadí č. 3
                     
Nabídka č.
11
Obchodní firma:
sdružení "VHS - TRASKO"
Sídlo:
Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou
Právní forma:
sdružení bez právní subjektivity
IČ:
46976469 (ved.úč.sdruž.)
Užitná hodnota nabídky je
85,40
bodů.
 
Pořadí č. 4
                
Nabídka č.
3
Obchodní firma:
Rovina, a.s.
Sídlo:
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
64508510
Užitná hodnota nabídky je
83,86
bodů.
 
Pořadí č. 5
                
Nabídka č.
8
Obchodní firma:
"Sdružení Košíky - POHL cz, a.s., FISA s.r.o."
Sídlo:
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Právní forma:
sdružení bez právní subjektivity
IČ:
25606468(ved.úč.sdruž.)
Užitná hodnota nabídky je
83,19
bodů.
 
Pořadí č. 6
Nabídka č.
9
Obchodní firma:
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Sídlo:
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
45273910
Užitná hodnota nabídky je
76,11
bodů.
 
Pořadí č. 7
Nabídka č.
4
Obchodní firma:
VHS Brno, a.s.
Sídlo:
Masná 102, 602 00 Brno
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
25556568
Užitná hodnota nabídky je
74,98
bodů.
 
Pořadí č. 8
Nabídka č.
6
Obchodní firma:
"Sdružení COMMODUM- TM Stav"
Sídlo:
756 27 Valašská Bystřice čp. 225
Právní forma:
sdružení bez právní subjektivity
IČ:
46577238(ved.úč.sdruž.)
Užitná hodnota nabídky je
74,50
bodů.
 
Pořadí č. 9
Nabídka č.
5
Obchodní firma:
COLAS CZ, a.s.
Sídlo:
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
26177005
Užitná hodnota nabídky je
73,99
bodů.
 
Pořadí č. 10
Nabídka č.
1
Obchodní firma:
SMP CZ, a.s.
Sídlo:
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
27195147
Užitná hodnota nabídky je
73,85
bodů.
 
 
 
Pořadí č. 11
Nabídka č.
2
Obchodní firma:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
25317628
Užitná hodnota nabídky je
73,43
bodů.
 
 
Zastupitelstvo obce  Košíky
 
POVĚŘUJE
 
 
starostu obce Mgr. Jaroslava Šlechtu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.
 
 
3.      Likvidaci „Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí se sídlem v Uherském Hradišti“ – IČO 44019173 a vypořádání všech závazků a pohledávek dle zprávy likvidátora.
4.      Počet členů zastupitelstva pro obec Košíky v počtu 7 členů
5.      Půjčovní řád obce Košíky na půjčování pódia
Z mimořádného jednání zastupitelstva obce Košíky konaného
dne 1.7.2010 v Košíkách
 
 
 
Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e :
 
  1. - Návrhovou komisí ve složení: p. Večeřa, Kolečkář, Filípková
- Ověřovatele zápisu: p.Čagánek, Jabůrek
- Zapisovatele: p. Filípková Irena
            - Program jednání
 
      2. Výsledek výběrového řízení na kanalizaci:
            Zastupitelstvo obce  Košíky v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 137/2006 Sb.
 
ROZHODLO
 
o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení
uchazeče

Obchodní firma:

 
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Právní forma:
akciová společnost
Sídlo:
Jihlava, Na Hranici 14, PSČ 58601
IČ:
25183052
,
DIČ:
CZ25183052

 

 
Odůvodnění:
V zadávací dokumentaci, článek 18, byly zadavatelem uvedeny předpokládané/požadované termíny plnění veřejné zakázky s tím, že uchazeči uvedou v návrhu smlouvy o dílo počet kalendářních dnů realizace díla (dílčí hodnotící kritérium č.2). Uchazeč uvedl v návrhu SOD termín zahájení doby plnění 15.7.2010 (předpokládaný termín zahájení plnění stanovený zadavatelem), termín ukončení plnění 24.6.2011 a dobu realizace v délce 242 kalendářních dnů. Po přepočítání této hodnoty (doby realizace v kalendářních dnech) bylo hodnotící komisí zjištěno, že skutečná doba realizace je dle uchazečem uvedených termínů 344 kal. dnů a ne 242 kal. dnů, jak uvedl uchazeč. Uchazeč tak uvedl nepravdivý údaj, kterým výrazně zvýhodnil svoji nabídku a který má současně vliv na hodnocení a pořadí nabídek.
Dále, v návrhu SOD a v Krycím listu uvedl uchazeč nabídkovou cenu 28.064.225,- Kč bez DPH, 5.612.845,- Kč DPH a celkovou nabídkovou cenu 33.677.069,- Kč vč. DPH. Dle doloženého naceněného položkového rozpočtu je však nabídková cena 28.664.225,- Kč bez DPH, 5.732.845,- Kč DPH a celková nabídková cena 34.397.070,- Kč vč. DPH. Uchazeč má rozpor v nabídce , neboť v návrhu SOD a v Krycím listu uvedl nepravdivý údaj (jinou nabídkovou cenu), kterým výrazně zvýhodnil svoji nabídku a který má současně vliv na hodnocení a pořadí nabídek. Že se nejedná o početní chybu je zjevné ze skutečnosti, že rozdíly jsou ve všech jednotlivých částech nabídkové ceny, tj. v ceně bez DPH, v DPH i v ceně vč. DPH. Nabídka se tedy nedá hodnotit pro závažný rozpor v jednom z dílčích hodnotících kritérií.  
Hodnotící komise proto jednomyslně vyřadila nabídku uchazeče z dalšího posuzování a hodnocení.
 
 Zastupitelstvo obce  Košíky na základě doporučení hodnotící komise v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
ROZHODLO
 
o výběru nejvhodnější nabídky hodnocené dle základního hodnotícího kritéria – ekonomické výhodnosti nabídky zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb na veřejnou zakázku na stavební práce „Košíky kanalizace a KČOV“ takto :
 
Pořadí č. 1

Nabídka č.

 
10
Obchodní firma:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Sídlo:
Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
IČ:
26229455

 

 

Nabídka uchazeče měla nejvyšší užitnou hodnotu nabídky, tj.

 
87,84
bodů.

 

 
Pořadí č. 2

Nabídka č.

 
12
Obchodní firma:
CGM Czech a.s.
Sídlo:
Táborská 1148, 251 01 Říčany
Právní forma:
49973215
IČ:
CZ49973215
Užitná hodnota nabídky je
87,23
bodů.

 

 
 Pořadí č. 3
                     

Nabídka č.

 
11
Obchodní firma:
sdružení "VHS - TRASKO"
Sídlo:
Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou
Právní forma:
sdružení bez právní subjektivity
IČ:
46976469 (ved.úč.sdruž.)
Užitná hodnota nabídky je
85,40
bodů.

 

 
Pořadí č. 4
                

Nabídka č.

 
3
Obchodní firma:
Rovina, a.s.
Sídlo:
Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
64508510
Užitná hodnota nabídky je
83,86
bodů.

 

 
Pořadí č. 5
                

Nabídka č.

 
8
Obchodní firma:
"Sdružení Košíky - POHL cz, a.s., FISA s.r.o."
Sídlo:
Nádražní 25, 252 63 Roztoky
Právní forma:
sdružení bez právní subjektivity
IČ:
25606468(ved.úč.sdruž.)
Užitná hodnota nabídky je
83,19
bodů.

 

 
Pořadí č. 6

Nabídka č.

 
9
Obchodní firma:
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
Sídlo:
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
45273910
Užitná hodnota nabídky je
76,11
bodů.

 

 
Pořadí č. 7

Nabídka č.

 
4
Obchodní firma:
VHS Brno, a.s.
Sídlo:
Masná 102, 602 00 Brno
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
25556568
Užitná hodnota nabídky je
74,98
bodů.

 

 
Pořadí č. 8

Nabídka č.

 
6
Obchodní firma:
"Sdružení COMMODUM- TM Stav"
Sídlo:
756 27 Valašská Bystřice čp. 225
Právní forma:
sdružení bez právní subjektivity
IČ:
46577238(ved.úč.sdruž.)
Užitná hodnota nabídky je
74,50
bodů.

 

 
Pořadí č. 9

Nabídka č.

 
5
Obchodní firma:
COLAS CZ, a.s.
Sídlo:
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
26177005
Užitná hodnota nabídky je
73,99
bodů.

 

 
Pořadí č. 10

Nabídka č.

 
1
Obchodní firma:
SMP CZ, a.s.
Sídlo:
Evropská 1692/37, 160 41 Praha 6
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
27195147
Užitná hodnota nabídky je
73,85
bodů.

 

 
 
 

Pořadí č. 11

 
Nabídka č.
2
Obchodní firma:
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo:
Mlýnská 68, 602 00 Brno
Právní forma:
akciová společnost
IČ:
25317628
Užitná hodnota nabídky je
73,43
bodů.

 

 
 
Zastupitelstvo obce  Košíky
 
POVĚŘUJE
 
 
starostu obce Mgr. Jaroslava Šlechtu podpisem smlouvy o dílo s vybraným uchazečem Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. v souladu s nabídkou uchazeče.
 
 
3.      Likvidaci „Sdružení pro hospodaření s odpady měst a obcí se sídlem v Uherském Hradišti“ – IČO 44019173 a vypořádání všech závazků a pohledávek dle zprávy likvidátora.
4.      Počet členů zastupitelstva pro obec Košíky v počtu 7 členů
5.      Půjčovní řád obce Košíky na půjčování pódia